วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตกำแพงแสนที่มุ่งเน้นส่งเสริมวิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการเพื่อภาคตะวันตก สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาเกษตร มีหน่วยงานประกอบด้วย 6 คณะ โดยมีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานที่ขยายการดำเนินงานจากหน่วยงานเดิมที่บางเขน
* ขยายการดำเนินงานจากส่วนงานเดิมที่บางเขน
history ku

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตกำแพงแสนที่มุ่งเน้นส่งเสริมวิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการเพื่อภาคตะวันตก สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาเกษตร มีหน่วยงานประกอบด้วย 6 คณะ โดยมีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานที่ขยายการดำเนินงานจากหน่วยงานเดิมที่บางเขน
* ขยายการดำเนินงานจากส่วนงานเดิมที่บางเขน
history ku

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตกำแพงแสนที่มุ่งเน้นส่งเสริมวิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการเพื่อภาคตะวันตก สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาเกษตร มีหน่วยงานประกอบด้วย 6 คณะ โดยมีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานที่ขยายการดำเนินงานจากหน่วยงานเดิมที่บางเขน
* ขยายการดำเนินงานจากส่วนงานเดิมที่บางเขน
เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่