ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สมัครถึง 22 มี.ค. 66
คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 อัตรา สมัครถึง 2 มี.ค. 66
สำนักบริหารการศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครถึง 15 ก.พ. 66
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 15 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึง 31 มี.ค. 66
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รับสมัครถึง 10 ก.พ. 66
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รับสมัครถึง 8 มี.ค. 66
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
คณะสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัครถึง 17 ก.พ. 66
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง 9 ก.พ. 66