ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รับสมัครถึง 31 ต.ค. 2565
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา ถึงวันที่่ 25 พ.ย. 65
คณะสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สาธิตการสอนและสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น ตำแหน่ง อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รับสมัครถึง 28 ต.ค. 65
คณะเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย รับสมัครถึง 31 ต.ค. 65
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รับสมัครถึง 25 พ.ย. 65
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รับสมัครถึง 16 ธ.ค. 65