ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ถึง 20 ต.ค. 66
คณะสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ถึง 3 พ.ย. 66
สำนักงานพัฒนาคุณภาพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ถึง 17 ต.ค. 66
คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ถึง 30 พ.ย. 66
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร ถึง 24 ต.ค. 66
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึง 30 พ.ย. 66
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา ถึง 31 ต.ค. 66
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา