ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึง 7 พ.ค. 64
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ถึง 14 พ.ค. 64
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง อัตรา
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ ถึง 31 พ.ค. 64
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ รับสมัครถึง 30 เม.ย. 64
คณะวนศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ รับสมัครถึง 23 เม.ย. 64
คณะเกษตร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครถึง 30 เม.ย. 64