ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 12 ก.ค. 67
คณะมนุษยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา ถึงวันที่ 16 ส.ค. 67
คณะมนุษยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (วุฒิปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 7 ส.ค. 67
คณะมนุษยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (วุฒิปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 10 ก.ค. 67
คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ถึง 19 ก.ค. 67
คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึง 28 มิ.ย. 67
สำนักบริหารการศึกษา ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ถึง 28 มิ.ย. 67
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ถึง 15 ก.ค. 67
คณะคณะสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 17 ก.ค. 67