ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา สมัครถึง 30 ธ.ค. 64
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครถึง 30 ธ.ค. 64
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สมัครถึง 29 ธ.ค. 64
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สมัครถึง 17 ธ.ค. 64
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา สมัครถึง 20 ธ.ค. 64
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สมัครถึง 21 ม.ค. 65
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา สม้ครถึง 21 ม.ค. 65
คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 อัตรา สมัครถึง 24 ธ.ค. 64
คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา สมัครถึง 20 ธ.ค. 64
คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สมัครถึง 28 ม.ค. 65