ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
สำนักบริหารการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครถึง 16 พ.ย. 63
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิ ป.ตรี สัตวแพทย์) สมัครถึง 22 ต.ค. 63
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สมัครถึง 22 ต.ค. 63
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สมัครถึง 15 ม.ค. 64
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมัครถึง 22 ต.ค. 63
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สมัครถึง 19 ต.ค. 63
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สมัครถึง 16 พ.ย. 63
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สมัครถึง 30 พ.ย. 63
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมัครถึง 30 ตค. 63