ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สมัครถึง 15 ต.ค. 64
สำนักการกีฬา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สมัครถึง 15 กย. 64
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สมัครถึง 1 พ.ย. 64
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สมัครถึง 15 ต.ค. 64
ประกาศ มก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ ด้านการเงินและบัญชี
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สม้ครถึง 27 ก.ย. 64