ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 29 มี.ค. 67
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 30 เม.ย. 67
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ถึง 15 พ.ค. 67
คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา ถึงวันที่ 4 มี.ค. 67
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 5 เม.ย. 67
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึง 29 ก.พ. 67
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 67
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 31 ต.ค 67
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 30 เม.ย. 67