ข่าวนิสิต

นนทรีอาสา บริจาคโลหิต

ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 31 มีนาคม 64

บางเขน
6 มกราคม 2564
วิชา การจัดการสุขภาพเบื้องต้นในสัตว์น้ำเลี้ยงสวยงาม

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
28 ธันวาคม 2563
เชิญชวน นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบทีม KU English Infographic and Presentation Contest 2021

ชิงเงินรางวัล และของรางวัลรวมมูลค่าหมื่นกว่าบาท

บางเขน
14 ธันวาคม 2563
โครงการปั้นสร้างฝัน แบ่งปันความสุข

วันที่ 6 มีนาคม 2564

บางเขน
14 ธันวาคม 2563
ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

14 ธันวาคม 2563
ปั่นลดพุง ณ คุ้งบางกะเจ้า

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

บางเขน
14 ธันวาคม 2563
โครงการประกวดห้องน้ำเฟรนลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยว

Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest

บางเขน
1 ธันวาคม 2563