ข่าวนิสิต

NisitKU Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

สำหรับ Android ที่ติดตั้งแอป NisitKU ไม่ได้ สามารถติดตั้งแอปน้องใหม่ ”mini NisitKU”

บางเขน
27 มิถุนายน 2566
การแต่งกายนิสิตใหม่

สถานที่จำหน่ายชุด และเครื่องหมายนิสิต

บางเขน
23 พฤษภาคม 2566
การขอเทียบหน่วยกิตจากคอร์สเรียนศูนย์ภาษา

สำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)

บางเขน
18 พฤษภาคม 2566
เชิญชวนนิสิต มก. ใช้บริการ KU Happy Place Center

ศูนย์เรียนรวม 1 ชั้น 1

บางเขน
17 สิงหาคม 2565
KU SALL โฉมใหม่ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารศูนย์เรียนรวม 2 เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.

บางเขน
11 สิงหาคม 2565
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 82 ที่ควรทราบ

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 82 ที่ควรทราบ

บางเขน
16 มิถุนายน 2565
”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU (เดิม)

”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

บางเขน
15 มิถุนายน 2565