ข่าวนิสิต

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

ส่งผลงานภายใน 31 พฤษภาคม 2564

บางเขน
8 พฤษภาคม 2564
นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19

นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19

บางเขน
28 เมษายน 2564
นนทรีอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต Covid-19

นนทรีอาสา บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต Covid-19

บางเขน
28 เมษายน 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ นิสิต มก.

ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

บางเขน
23 เมษายน 2564
ติวสอบ ก.พ. ภาค ก. ออนไลน์

ติวฟรี สำหรับนิสิต มก. ปัจจุบัน และนิสิตเก่า

บางเขน
23 เมษายน 2564
นิสิตบางเขน เบิกเงินช่วยเหลือค่าตรวจ และช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

กรณีกลุ่มเสี่ยงสูง การระบาดโควิด-19

บางเขน
23 เมษายน 2564
อยู่หอปลอดภัย ห่างไกลโควิด

อยู่หอปลอดภัย ห่างไกลโควิด

บางเขน
23 เมษายน 2564