ข่าวนิสิต

เชิญชวนนิสิต สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน

ทีมละ 5-8 คน เพื่อรับเงินสนับสนุนโครงการ สมัครถึง 31 ก.ค. 64

บางเขน
15 กรกฎาคม 2564
รับสมัครทุนการศึกษา SHINSHOKAI

เปิดรับสมัครถึง 30 ก.ค. 64

บางเขน
14 กรกฎาคม 2564
รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช

เปิดรับสมัครถึง 30 ก.ค. 64

บางเขน
14 กรกฎาคม 2564
ข้อควรปฏิบัติของนิสิต มก. ที่ได้คิวฉีดวัคซีน COVID-19

ข้อควรปฏิบัติของนิสิต มก. ที่ได้คิวฉีดวัคซีน COVID-19

บางเขน
10 กรกฎาคม 2564
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับนิสิต ป.ตรี (เฉพาะบางเขน) ทุกคณะ ทุกชั้นปี

บางเขน
29 มิถุนายน 2564
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 81 ที่ควรทราบ

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 81 ที่ควรทราบ

14 มิถุนายน 2564
KU NEXT : Digital Literacy by OCS

เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้แก่ นิสิต มก. ตลอดปีการศึกษา 2564

บางเขน
1 มิถุนายน 2564