ข้อควรรู้ของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ระบบ iThesis จำเป็นต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote ที่สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีจากเว็บไซต์สำนักหอสมุด

  • Download โปรแกรม EndNote และดูวิธีติดตั้ง https://bit.ly/2P1uams
  • EndNote Clinic ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาวิธีการติดตั้งและใช้งาน EndNote โทร. 0-2942-8616 ต่อ 123 Email: lib_services@ku.ac.th
  • อบรมการใช้งาน EndNote ดูตารางการอบรมและสำรองที่นั่งได้ที่ >>> https://bit.ly/3bgIjEZ

          ค้นหาและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด    

  • วิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูวิธีการค้นหาวิทยานิพนธ์ มก. >>> https://bit.ly/3uU5AHJ
  • วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในสมาชิก Thailis* ดูวิธีการค้นหาวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ >>> https://bit.ly/3kKLSd1
  • วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จากฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses และฐานข้อมูลอื่น ๆ >>> http://bit.ly/2ucHU3k

          ทรัพยากรออนไลน์อื่น ๆ จากฐานข้อมูลชั้นนำ เช่น E-Books, E-Journals ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา

  • เข้าใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา >>> http://bit.ly/2ucHU3k

         ยืมหนังสือ

  • ส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ (ฟรี) - กรอกแบบฟอร์ม >>> https://bit.ly/3absmzx
  • Service Delivery คือบริการนำส่งหนังสือที่ขอยืมจากสำนักหอสมุดให้ถึงห้องสมุดคณะ - ยืมผ่านแบบฟอร์มและรอรับได้ที่ห้องสมุดคณะ ดูรายละเอียด >>> https://bit.ly/309eUuk
ประกาศเมื่อ: 2 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

NisitKU version 2.8.0 Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

เพิ่มฟีเจอร์ตารางเรียน ข่าวด่วน และข่าวประชาสัมพันธ์

บางเขน
21 มิถุนายน 2567
68
0
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับนิสิต ป.ตรี (เฉพาะบางเขน) สมัครถึง 31 กรกฎาคม 2567

บางเขน
21 มิถุนายน 2567
81
0
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

บางเขน
23 เมษายน 2567
42317
0