สัญลักษณ์ มก.

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม

มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖"
ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง

ดาวน์โหลด > ตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดาวน์โหลด > คู่มือปฏิบัติงานระบบเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สีประจำมหาวิทยาลัย สีเขียวใบไม้

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

นนทรีทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม มก. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 เวลา 15.30 น. นับเป็นวันประวัติศาสตร์ นนทรีทรงปลูกที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องจารึกไว้ในดวงจิตอย่างไม่มีวันลืม

ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum)
เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Leguminosae มีอายุยาวนาน ใบเขียว ตลอดปี ลำต้นแข็งแรง เปลือกสีเทาอม น้ำตาล ชูกิ่งก้านสาขาแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน ใบเป็นช่อแบบขนนก สองชั้น ดอกสีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อตั้ง ชี้ขึ้นตามปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบน ๆ เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อ แก่ออกสีน้ำตาลแดง ทนทานในทุกสภาพอากาศ

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

เพลงพระราชนิพนธ์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 17 ธันวาคม 2509
และได้โปรดเกล้าฯ ให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ "เกษตรศาสตร์"
เขียวธงขจี
ก่อเกิดไมตรี สามัคคีมั่น
สถานเรียนเกษตรนั้น
เราผูกพันบูชา
เขียวนาป่าไพร
แผ่นดินถิ่นไทย ไพบูลย์หนักหนา
เพราะไทยผลิตค้า
ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
(หญิง) แม้เหนื่อยกายใจสำราญ
เสร็จกิจการงาน เกษตรเกษม
(ชาย) ล้วนปรีเปรม นำวิชา
สร้างชาติสร้างตน รวมแรงรวมใจ
จะจงรัก จอมจักรินทร์
อีกแดนแผ่นดิน ทำกินเก็บผล
พระคุณเกษตรล้น
รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย