หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ซอฟต์แวร์เพื่อการจำลองการทำงานระหว่างเครื่องจักรและหุ่นยต์แบบสามมิติ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566