หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ข้อมูล Data Center จำนวน 6 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS/EIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและเฝ้าระวังติดตามระบบความมั่้นคงปลอดภัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ และระบบเว็บไซต์กลางแบบรวมศูนย์