หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดต้้ง จำนวน 1 ระบบ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอน Google Workspace for Education Plus จำนวน 10,000 license
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ยกเลิกประกาศประกวดราคาโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอน Google Workspace for Education Plus
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,500 License
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาชุดระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3500 License
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ข้อมูล Data Center จำนวน 6 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2