หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Cloud Computing)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัย ระยะที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัิการ KITS