สารสนเทศงานวิจัย

ผลงานวิจัยทั้งหมด 61,022

บทความ
28,164
ประชุมวิชาการ
27,307
ลิขสิทธิ์
200
เครื่องหมายการค้า
14
อนุสิทธิบัตร
574
สิทธิบัตร
197
พันธุ์พืช-สัตว์
51
รางวัล
4,515
 
 
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
45,239 งานวิจัย
ดูรายละเอียด ที่นี่
บทความ
20,725
ประชุมวิชาการ
20,335
ลิขสิทธิ์
168
เครื่องหมายการค้า
11
อนุสิทธิบัตร
480
สิทธิบัตร
164
พันธุ์พืช-สัตว์
34
รางวัล
3,322
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
10,674 งานวิจัย
ดูรายละเอียด ที่นี่
บทความ
5,161
ประชุมวิชาการ
4,505
ลิขสิทธิ์
27
เครื่องหมายการค้า
3
อนุสิทธิบัตร
65
สิทธิบัตร
22
พันธุ์พืช-สัตว์
17
รางวัล
874
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
2,839 งานวิจัย
ดูรายละเอียด ที่นี่
บทความ
1,277
ประชุมวิชาการ
1,395
ลิขสิทธิ์
4
เครื่องหมายการค้า
0
อนุสิทธิบัตร
8
สิทธิบัตร
5
พันธุ์พืช-สัตว์
0
รางวัล
150
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสกลนคร
2,270 งานวิจัย
ดูรายละเอียด ที่นี่
บทความ
1,001
ประชุมวิชาการ
1,072
ลิขสิทธิ์
1
เครื่องหมายการค้า
0
อนุสิทธิบัตร
21
สิทธิบัตร
6
พันธุ์พืช-สัตว์
0
รางวัล
169