ทุนการศึกษาในต่างประเทศ

ทุนต่างประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ iad.intaff.ku.ac.th
ติดต่อสอบถาม ได้ที่ งานทุนและเจรจาธุรกิจ
กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 สำนักงานมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
02-9428725 (ในวันและเวลาราชการ)
อีเมล
fro@ku.ac.th