การศึกษา

เปิดบ้าน ”KU ENGINEERING OPEN HOUSE”

26-27 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
โครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2567

27 มีนาคม 2567
แนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
8 มีนาคม 2567