การเดินทางในมหาวิทยาลัย

เส้นทางบริการรถในมหาวิทยาลัย

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เส้นทางให้บริการรถโดยสารสวัสดิการสาย 1 เริ่มจาก

ศาลาหกเหลี่ยม (ประตูพหลโยธิน 1) > อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ > เลี้ยวขวา > แยกประตูงามวงศ์วาน 1 > คณะวิทยาศาสตร์ > สำนักหอสมุด > คณะเกษตร > เลี้ยวซ้าย > อาคารวชิราณุสรณ์ > อาคารจักรพันธ์ฯ > สระว่ายน้ำฯ > เลี้ยวขวา > สำนักการกีฬา > กองยานพาหนะฯ(ประตูวิภาวดีรังสิต) > อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต > ร้านโครงการหลวง > เลี้ยวซ้าย > พักนิสิตหญิง > โรงอาหารกลาง 1 > สถานพยาบาล > แยกวิศวะ-ศร.1 > สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. > เลี้ยวขวา > คณะวิทยาศาสตร์ > เลี้ยวซ้าย > แยกประตูงามวงศ์วาน 1 > อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ > เลี้ยวขวา > หอประชุมใหญ่ (ประตูอมรพันธ์) > เลี้ยวขวา > ศาลาหกเหลี่ยม ประตูพหลโยธิน 1 (สถานีรถฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เส้นทางให้บริการรถโดยสารสวัสดิการสาย 3 เริ่มจาก

ศาลาหกเหลี่ยม (ประตูพหลโยธิน 1) > อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ > อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 , อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 > ประตูงามวงศ์วาน 2 > ประตูงามวงศ์วาน 3 > สนามอินทรีจันทร์สถิตย์ > สำนักการกีฬา > กองยานพาหนะฯ (ประตูวิภาวดีรังสิต) > คณะสถาปัตย์ > อาคารสารนิเทศ 50 ปี (อาคารจอดรถบางเขน) > โรงอาหารกลาง 2 > เลี้ยวขวา > แยกพุทธเกษตร > คณะเกษตร > สำนักหอสมุด > เลี้ยวซ้าย > แยกประตูงามวงศ์วาน 1 > อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ > เลี้ยวขวา > หอประชุมใหญ่ (ประตูอมรพันธ์) > เลี้ยวขวา > ศาลาหกเหลี่ยม ประตูพหลโยธิน 1 (สถานีรถฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เส้นทางให้บริการรถโดยสารสวัสดิการสาย 5 เริ่มจาก

หอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน45 > ศูนย์อาหาร TOO FAST TO SLEEP@KU > อาคารสวัสดิการ มก. > อาคารจิราภาส > เลี้ยวซ้าย > โรงอาหารกลาง2 > พุทธเกษตร > สำนักหอสมุด > เลี้ยวขวา > สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. > เลี้ยวซ้าย > สำนักหอสมุด > คณะเกษตร > พุทธเกษตร > โรงอาหารกลาง2 > เลี้ยวขวา > อาคารจิราภาส > อาคารสวัสดิการ มก. > ศูนย์อาหาร TOO FAST TO SLEEP@KU > หอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน45