ข่าวมหาวิทยาลัย

รายงานคุณภาพอากาศออนไลน์ มก.

อยากรู้คุณภาพอากาศรายวัน หรือย้อนหลัง รู้ทันฝุ่นก่อนใครผ่านแอพฯ Inside KU หรือเว็บไซต์ได้ที่นี่

บางเขน
15 ธันวาคม 2563
มก.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แด่ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

บางเขน
21 พฤศจิกายน 2565
โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัคร 15-30 พฤศจิกายน 2565 วันที่จัดงาน 15 มกราคม 2566

บางเขน
15 พฤศจิกายน 2565
KU HOME พร้อมเปิดให้บริการ 18 พฤศจิกายน 2565

โทร. 064-130-6010, 064-130-9010

บางเขน
14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศแจ้ง Spam Mail โปรดอย่าได้หลงเชื่อ

Subject : แจ้งการหมดอายุของรหัสผ่าน

บางเขน
3 พฤศจิกายน 2565
นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่ 4,8,9,10 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)

วิทยาเขตกำแพงแสน
1 พฤศจิกายน 2565