ข่าวมหาวิทยาลัย

The 6th SEARCA: The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia

(LDP-HEIs in SEA), 7-9 พฤษภาคม 2567

บางเขน
13 พฤษภาคม 2567
ผู้ใช้งาน VPN ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดใบประกาศชุดใหม่

ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vpn.ku.ac.th

บางเขน
9 พฤษภาคม 2567
เชิญชวนบุคลากร และนิสิต มก. ร่วมส่งภาพเข้าประกวด Landmark of Kasetsart

ขยายเวลาส่งภาพถึง 31 พ.ค. 67 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

บางเขน
31 มกราคม 2567
ปี 2567 รวมพลังชาวเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่

เพิ่มการดูดซับ co2

บางเขน
18 เมษายน 2567
มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567