ข่าวมหาวิทยาลัย

การเวกชนิดใหม่ของโลก และที่พบครั้งแรกในประเทศไทย

ค้นพบโดย อาจารย์และนิสิตปริญญาโท คณะวนศาสตร์

บางเขน
19 มิถุนายน 2563
725
3
*วาสุกรีอุ้มผาง* พืชชนิดใหม่ของโลกโดยนักพฤกษศาสตร์ เกษตร

*วาสุกรีอุ้มผาง* พืชชนิดใหม่ของโลกโดยนักพฤกษศาสตร์ เกษตร New Plant Species discovered by #TeamBotKU

บางเขน
29 พฤษภาคม 2563
389
4
เครื่องหมายนิสิต มก. สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่นี่ ส่งฟรีทั่วประเทศ

ศูนย์หนังสือ จำหน่ายเครื่องหมายนิสิต มก. สั่งออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ

บางเขน
9 เมษายน 2563
447
0