ข่าวมหาวิทยาลัย

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

ลำดับและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บางเขน
11 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญชวนทุกส่วนงานใน มก. ร่วมใช้ตราสัญลักษณ์ 80 ปี

ขอเชิญชวนทุกส่วนงานใน มก. ร่วมใช้ตราสัญลักษณ์ 80 ปี

บางเขน
8 กันยายน 2565
ประกาศแจ้ง ท่านผู้ใช้บริการ KU-Google

มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายเวลาการโอนย้ายข้อมูลถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

บางเขน
2 กันยายน 2565
1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เริ่มให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าใช้สนามอินทรีจันทรสถิตย์

เริ่มให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าใช้สนามอินทรีจันทรสถิตย์ เวลา 6.00-20.00 น.

บางเขน
1 กันยายน 2565
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 80 ปี

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ 80 ปีได้แล้ว

บางเขน
31 พฤษภาคม 2565
ประกาศแจ้ง การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive

เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

บางเขน
5 กรกฎาคม 2565