ข่าวมหาวิทยาลัย

แนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน

แนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
20 มิถุนายน 2565
รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

บางเขน
14 มิถุนายน 2565
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 80 ปี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
31 พฤษภาคม 2565
เปิดรับสมัคร โครงการ Business Unit

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2565

บางเขน
31 พฤษภาคม 2565
ขั้นตอนการย้าย Google Drive ไป One Drive

(Transfer file from Google Drive to One Drive)

บางเขน
29 เมษายน 2565
สำนักหอสมุด เปิดบริการ Research Buddy

สำหรับสนับสนุนการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

บางเขน
7 มีนาคม 2565