ข่าวมหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมรับฟังและลงคะแนนโหวตการนำเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มก.

ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 วันที่ 7 ธันวาคม 2563

บางเขน
30 พฤศจิกายน 2563
มหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric 2020

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสีเขียว

บางเขน
3 พฤศจิกายน 2563
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ปิดรับแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขชื่อ วันที่ 29 ธ.ค. 63

บางเขน
27 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญชมคอนเสิร์ต ”สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เริ่มเวลา 17.59 น. ณ ลานพระบรมรูปทรงงานฯ สวนสุขภาพลัดโพธิ์

บางเขน
25 พฤศจิกายน 2563
การค้นพบมดชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิด ในประเทศเมเลเซีย

โดย อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ มก.

บางเขน
23 พฤศจิกายน 2563
การค้นพบมดป่าชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด

และสกุลใหม่ ในประเทศไทย

บางเขน
23 พฤศจิกายน 2563