ข่าวมหาวิทยาลัย

มก. ขอแสดงความยินดี ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
ขอเชิญร่วมทำบุญ ซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2566

วันที่ 8-18 ธันวาคม 2566

บางเขน
22 พฤศจิกายน 2566
KU OPEN HOUSE 2023

21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

บางเขน
20 พฤศจิกายน 2566
โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ

Green Business Plan toward Sustainable Society

บางเขน
9 พฤศจิกายน 2566
การขอรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บางเขน
12 ตุลาคม 2566
KU RUN 3 เดิน วิ่งการกุศล 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครพร้อมกัน 4 สนาม วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

บางเขน
19 กันยายน 2566