ข่าวมหาวิทยาลัย

ขอเชิญบุคลากร มก. และผู้สนใจ รับฟังวิสัยทัศน์ฯ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก.

สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น.

บางเขน
4 มีนาคม 2567
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring Deep Tech & Solving Deep Issue TECH PLANTER

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
18 เมษายน 2567
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร

Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

บางเขน
17 เมษายน 2567
มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567
มก. เยือน Royal University of Phnom Penh (RUPP) ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

บางเขน
4 เมษายน 2567