ข่าวมหาวิทยาลัย

ประกวดวาดภาพบนกำแพงเชิงสร้างสรรค์ด้านกีฬา

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

บางเขน
14 กรกฎาคม 2564
บริการ Adobe Creative Cloud รูปแบบใหม่

สำหรับนิสิต และบุคลากร มก. เริ่ม 6 ก.ค. 64

บางเขน
7 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ในรูปแบบออนไลน์

ต้อนรับนิสิตใหม่ KU 81 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

บางเขน
25 มิถุนายน 2564
เชิญชวนทุกท่าน ร่วมโหวตแบบ Renovate Ku Book Center

จากการออกแบบของนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

บางเขน
25 มิถุนายน 2564
ร่วมสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา

บางเขน
23 มิถุนายน 2564