ข่าวมหาวิทยาลัย

OpenHouse 2020 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
7 ตุลาคม 2563
1123
1
มก. บริหารงานเป็นเลิศ ระดับแนวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทย

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

บางเขน
3 ตุลาคม 2563
441
0
ใช้งาน WIFI มหาวิทยาลัยสะดวกมากขึ้น ด้วยระบบ login อัตโนมัติ

ปลอดภัย ง่ายกว่าที่เคย

บางเขน
1 ตุลาคม 2563
598
2
1 ตุลาคม นี้ Single Super Data พร้อมถึงมือผู้บริหาร มก.

มก.พร้อมใช้ระบบ MIS-EIS สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Digital University

บางเขน
30 กันยายน 2563
511
3
โค้ดดิ้งเพื่ออนาคต

เรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย สนุก ง่าย ไม่ซับซ้อน

8 กันยายน 2563
581
0
เชิญชวน เรียนออนไลน์ หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา

เริ่มเรียนแล้ว เรียนฟรี เรียนครบรับประกาศนียบัตรออนไลน์ทันที

บางเขน
31 สิงหาคม 2563
628
4
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีเปิดเว็บไซต์หน่วยงานที่เป็น https ไม่ได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีเปิดเว็บไซต์หน่วยงานที่เป็น https ไม่ได้

บางเขน
25 สิงหาคม 2563
964
2
มก. จัดแถลงข่าวและเปิดใช้งาน บทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา

ภายใต้ โครงการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ และดำเนินการสำหรับนักเรียนและประชาชน

บางเขน
21 สิงหาคม 2563
615
0