ข่าวมหาวิทยาลัย

การประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ Baku State University สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

บางเขน
18 มิถุนายน 2567
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มก. และ IPB University

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
การหารือทางวิชาการระหว่าง มก. กับ MSU

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU)

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

บางเขน
10 มิถุนายน 2567