ข่าวมหาวิทยาลัย

มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567
มก. เยือน Royal University of Phnom Penh (RUPP) ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

บางเขน
4 เมษายน 2567
มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

บางเขน
15 มีนาคม 2567