ข่าวมหาวิทยาลัย

ราคาพิเศษ Notebook iPad ลดสูงสุด 10 %

สำหรับบุคลากร อาจารย์ และนิสิต มก. เท่านั้น

บางเขน
12 พฤศจิกายน 2564
SOC KU OPEN HOUSE 2021

26 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ฉบับ

จากมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

บางเขน
26 ตุลาคม 2564
สำนักหอสมุด เปิดให้บริการ 1 พฤศจิกายน 2564

จำกัดจำนวนผู้ใช้รอบละ 50 คน

บางเขน
29 ตุลาคม 2564
กำหนดการเปลี่ยนแปลง Webex Desktop App

ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

บางเขน
13 กันยายน 2564
ขอเชิญดาวน์โหลด คลิป KU change for the future

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนความคิดพลิกอนาคต

บางเขน
9 สิงหาคม 2564