ข่าวมหาวิทยาลัย

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นพิเศษ 28 (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
ค่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนาคต (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
กำหนดการเปลี่ยนแปลง Webex Desktop App

ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

บางเขน
13 กันยายน 2564
กำหนดการฉีดวัคซีน เข็ม 2 AstraZeneca ใหม่!!!

กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ

บางเขน
13 กันยายน 2564
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
2 กันยายน 2564
FAQ การฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2

FAQ การฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2

บางเขน
27 สิงหาคม 2564