ข่าวมหาวิทยาลัย

เชิญชมรายการ เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน ชุด 81 ปี มก.

3 ตอนพิเศษเจาะลึกทุกประเด็นกับ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก.

บางเขน
19 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญชม ซี่รีส์ มินิซีรีส์ บุคคลต้นแบบ

เรื่องความโปร่งใส การป้องกัน การทุจริต

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
เชิญชวนเยาวชน เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567 ช่วงปิดเทอมนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ku.ac.th/coding/

บางเขน
14 กุมภาพันธ์ 2567
เชิญชวนบุคลากร และนิสิต มก. ร่วมส่งภาพเข้าประกวด Landmark of Kasetsart

ส่งภาพได้ถึง 30 เมษายน 2567 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

บางเขน
31 มกราคม 2567
มก. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pukyong National University (PKNU) สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
9 กุมภาพันธ์ 2567
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย 2567

ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2567

บางเขน
1 กุมภาพันธ์ 2567
KU JOB FAIR 2024

29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรวม 3

บางเขน
10 มกราคม 2567
มก. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Mendel University in Brno (MENDELU), Czech

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

บางเขน
31 มกราคม 2567