ข่าวมหาวิทยาลัย

WILD RACE Season 1 Series 4 : Virtual Race For 19 Reserved Animals “วิ่งวิถีใหม่ เพื่อสัตว์ป่าสงวนของไทย”

เปิดรับสมัครและส่งผล : 1 เมษายน -31 พฤษภาคม 2564

บางเขน
3 เมษายน 2564
KU eBook Collection

รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนะนำสำหรับผู้เรียนแต่ละหลักสูตร

บางเขน
2 เมษายน 2564
เชิญชวนบุคลากร มก. เข้าร่วมโครงการ KUDD (KU Data-Driven) Competition

ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

บางเขน
17 มีนาคม 2564
ebook เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

เสริ์ฟตรงถึงบ้าน เกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง

บางเขน
2 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายเสื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

และเสื้อ KU Warrix 8 Colors สั่งซื้อ Online ส่งฟรีทั่วประเทศ

บางเขน
29 มกราคม 2564