ข่าวมหาวิทยาลัย

มาตรการช่วยเหลือบุคลากร มก. อันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่

บางเขน
16 เมษายน 2564
ประกาศ มก. เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564

บางเขน
16 เมษายน 2564
เชิญชวน เรียนบทเรียนออนไลน์ MOOC ฟรี ได้ประกาศนียบัตร

หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล และ หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา

บางเขน
15 เมษายน 2564
ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 28

ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564

บางเขน
14 เมษายน 2564
ประกาศ มก. เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564

เป็นรูปแบบ Virtual Fair และเริ่มงานระบบออนไลน์ วันที่ 1 ก.ค. 64

บางเขน
9 เมษายน 2564
WILD RACE Season 1 Series 4 : Virtual Race For 19 Reserved Animals “วิ่งวิถีใหม่ เพื่อสัตว์ป่าสงวนของไทย”

เปิดรับสมัครและส่งผล : 1 เมษายน -31 พฤษภาคม 2564

บางเขน
3 เมษายน 2564
KU eBook Collection

รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนะนำสำหรับผู้เรียนแต่ละหลักสูตร

บางเขน
2 เมษายน 2564