ข่าวมหาวิทยาลัย

เปิด KUWIN แบบ Login อัตโนมัติ

พร้อมกันทุกวิทยาเขต 22 เมษายน 2564

บางเขน
14 มกราคม 2564
เชิญชวนเยาวชนเข้าค่ายเด็กติดเกม “ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” ฟรี!!

เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บางเขน
2 ธันวาคม 2563
การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

บางเขน
12 มกราคม 2564
เชิญชวน เรียนออนไลน์ หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา

เริ่มเรียนแล้ว เรียนฟรี เรียนครบรับประกาศนียบัตรออนไลน์ทันที

บางเขน
31 สิงหาคม 2563
สำนักหอสมุดยังคงให้บริการยืมหนังสือสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยสามารถเลือกการยืมหนังสือได้ 2 รูปแบบ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

บางเขน
11 มกราคม 2564
Library Services for New Normal

19 บริการออนไลน์ ที่คุณใช้งานได้

บางเขน
11 มกราคม 2564
แนวปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19

จากมติทีประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

บางเขน
11 มกราคม 2564