ประชุม/สัมมนา/อบรม

สัมมนา เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2564

18 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
6 ตุลาคม 2564
หลักสูตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ข้าวเกรียบฟักทอง มะละกอแผ่นและมะขามแก้วรสกล้วย)

อบรมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ค่าลงทะเบียน 1,600.- บาท/ท่าน

บางเขน
8 ตุลาคม 2564
รายการ Uninet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย

จัดออนไลน์ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น.

บางเขน
7 ตุลาคม 2564
การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม รุ่นที่ 12

และการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่น 12 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
4 ตุลาคม 2564
ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress & General Meeting 2021

5-6 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
31 สิงหาคม 2564
ฝึกอบรมและจัดทำสื่อด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครถึง 31 สิงหาคม 2564

บางเขน
11 สิงหาคม 2564
The 3rd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI)

15-16 December 2021

บางเขน
27 พฤษภาคม 2564