ประชุม/สัมมนา/อบรม

ประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

17 ธันวาคม 2565

บางเขน
23 พฤศจิกายน 2565
อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 67

เรียน เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2566

บางเขน
9 พฤศจิกายน 2565
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 รับสมัครและส่งผลงานถึง 18 ตุลาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
25 สิงหาคม 2565