ประชุม/สัมมนา/อบรม

อบรมภาษาระยะสั้น หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 46

สมัครถึง 15 มกราคม 2564 เริ่มเรียน 16 มกราคม 2564

บางเขน
18 พฤศจิกายน 2563
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ มีให้เลือกมากกว่า 30 หลักสูตร

บางเขน
13 พฤศจิกายน 2563
อบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 78

สมัครถึง 11 พ.ย. 63 เริ่มเรียน 21 พ.ย. 63 - 20 ก.พ. 64

บางเขน
29 ตุลาคม 2563