ประชุม/สัมมนา/อบรม

การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม

วันที่  18-19 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

บางเขน
1 ธันวาคม 2566
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย KU goes AI ”AI (Artificial Intelligence) for All”

แบบ Hybrid วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.

บางเขน
27 พฤศจิกายน 2566
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร มก. เข้าร่วมงาน KU-HUM Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University

In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University , 13 ธันวาคม 2566

บางเขน
15 พฤศจิกายน 2566
เรียนออนไลน์ โครงการ KU-EPT ตะลุยโจทย์

16 ธันวาคม 2566

บางเขน
10 พฤศจิกายน 2566
คอร์สเรียนภาษาจีน รุ่นที่ 49 on-site

สมัครถึง 17 ธันวาคม 2566

บางเขน
7 พฤศจิกายน 2566