ประชุม/สัมมนา/อบรม

ประกาศเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ ครัังที่ 59

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บางเขน
13 มกราคม 2564
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ มีให้เลือกมากกว่า 30 หลักสูตร

บางเขน
13 พฤศจิกายน 2563
อบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 78

สมัครถึง 11 พ.ย. 63 เริ่มเรียน 21 พ.ย. 63 - 20 ก.พ. 64

บางเขน
29 ตุลาคม 2563