ประชุม/สัมมนา/อบรม

การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุการเก็บ

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่ลดน้ำตาล

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
หลักสูตร ”การผลิตซอสกล้วยสูตรลดน้ำตาล”

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ค่าลงทะเบียน 1,800.- บาท/ท่าน

บางเขน
27 มิถุนายน 2567
หลักสูตร ”จุลินทรีย์โพรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากพืช”

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 ค่าลงทะเบียน 2,600.- บาท/ท่าน

บางเขน
27 มิถุนายน 2567
หลักสูตร ”การผลิตเทมเปด้วยหลักวิทยาศาสตร์และการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเทมเป”

อบรมวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 ค่าลงทะเบียน 2,500.- บาท/ท่าน

บางเขน
27 มิถุนายน 2567
การประชุมวิชาการ ”Medical Day” ครั้งที่ 15

19 กรกฎาคม 2567

บางเขน
17 มิถุนายน 2567