ประชุม/สัมมนา/อบรม

การผลิตซอสผลไม้และน้ำจิ้มไก่เพื่อยืดอายุการเก็บ

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่ลดน้ำตาล

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
หลักสูตร ”การผลิตซอสกล้วยสูตรลดน้ำตาล”

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ค่าลงทะเบียน 1,800.- บาท/ท่าน

บางเขน
27 มิถุนายน 2567
การประชุมวิชาการ ”Medical Day” ครั้งที่ 15

19 กรกฎาคม 2567

บางเขน
17 มิถุนายน 2567
หลักสูตรความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ก.ค. 67 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 15 ส.ค. 67

บางเขน
17 มิถุนายน 2567
ขยายเวลาการรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 67

บางเขน
13 มิถุนายน 2567