ประชุม/สัมมนา/อบรม

อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 66

เรียน เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 5-27 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
31 สิงหาคม 2565
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 รับสมัครและส่งผลงานถึง 18 ตุลาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
25 สิงหาคม 2565
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

26 พฤศจิกายน 2565

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
23 สิงหาคม 2565