ประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

8 ธันวาคม 2564

บางเขน
24 พฤศจิกายน 2564
สัมมนาวิชาการนานาชาติ The 2021 IVTN Seminar

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564

บางเขน
19 พฤศจิกายน 2564
ประชุมวิชาการ อนาคตธุรกิจกัญชงและกัญชา

8 ธันวาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 พฤศจิกายน 2564
ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

9 ธันวาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
17 พฤศจิกายน 2564
เรียนภาษาจีนออนไลน์ให้สนุกกับสถาบันขงจื๊อ มก.

เปิดรับสมัครถึง 17 ธันวาคม 2564

บางเขน
15 พฤศจิกายน 2564
รายการ Uninet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย

จัดออนไลน์ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น.

บางเขน
7 ตุลาคม 2564