ประชุม/สัมมนา/อบรม

English Preparation for graduate studies 15

รับสมัคร ถึง 6 ตุลาคม 2566

บางเขน
20 กันยายน 2566
KU-EPT Intensive One-Day Course # 8

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

บางเขน
31 สิงหาคม 2566
การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

25 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24 สิงหาคม 2566
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 สิงหาคม 2566
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

7-8 ธันวาคม 2566 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 16 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 สิงหาคม 2566
ประชุมวิชาการ Biochemistry and Molecular Biology (BMB)

22-25 November 2023

บางเขน
12 มิถุนายน 2566