ประชุม/สัมมนา/อบรม

หลักสูตร เปาปั้นมือ 5 สูตร / 5ไส้

อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2566  

บางเขน
22 มีนาคม 2566
คณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร้อน (One Day Workshop)

ตลอดเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

7 มีนาคม 2566
ศูนย์ภาษา มก. เปิดโครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 13

เปิดรับสมัครถึง 10 เมษายน 2566

บางเขน
3 มีนาคม 2566
เชิญชวนเยาวชนเข้าค่ายโค้ดดิ้ง และค่ายอิเล็กทรอนิกส์

20-21 เมษายน และ 8-9 พฤษภาคม 2566

บางเขน
3 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566

11-12 พฤษภาคม 2566 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาเขตศรีราชา
2 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมวิชาการ เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ

23-24 พฤษภาคม 2565

บางเขน
27 มกราคม 2566
บรรยายพิเศษ การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ

และ Effective academic English writing to fasttrack your publications วันที่ 3 เม.ย. 66

บางเขน
19 มกราคม 2566