ประชุม/สัมมนา/อบรม

การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
17 มิถุนายน 2565
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

15-16 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
10 มิถุนายน 2565
อบรมออนไลน์ พิชิตข้อสอบ KU-EXITE Intensive Course

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป

บางเขน
9 มิถุนายน 2565
International Online Conference

6-9 September, 2022 at Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Thailand

บางเขน
2 มิถุนายน 2565
โครงการวิเคราะห์ดินก่อนใช้ ลดต้นทุน ได้กำไร ใส่ใจผลผลิต

จองสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ภายใน 1-30 มิ.ย.65 นี้เท่านั้น

วิทยาเขตกำแพงแสน
1 มิถุนายน 2565