ถาม ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

ผู้สำเร็จการศึกษา

กรณีที่ต้องการเอกสารใบปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรได้บ้างค่ะ เนื่องจากไม่สามารถเข้าwebsite ที่ขอเอกสารออนไลน์ได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการยื่นขอ, รับ และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ได้แก่ ใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบรับรองต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc   หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ เมล์ registrar@ku.ac.th

 บัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2565 โปรดมาติดต่อรับปริญญาบัตร ที่สำนักบริหารการศึกษา ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 มิฉะนั้น จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บรักษาปริญญาบัตร 2,000 บาท (เริ่มคิดค่าธรรมเนียมฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566)

การเดินทางในมหาวิทยาลัย

ติดต่อได้ที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://vehicle.ku.ac.th/index.html/?page_id=73 

นั่งสาย 3 

เส้นทางให้บริการรถโดยสารสวัสดิการสาย 3 เริ่มจาก

ศาลาหกเหลี่ยม (ประตูพหลโยธิน 1) > อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ > อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 , อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 > ประตูงามวงศ์วาน 2 > ประตูงามวงศ์วาน 3 > สนามอินทรีจันทร์สถิตย์ > สำนักการกีฬา > กองยานพาหนะฯ (ประตูวิภาวดีรังสิต) > คณะสถาปัตย์ > อาคารสารนิเทศ 50 ปี (อาคารจอดรถบางเขน) > โรงอาหารกลาง 2 > เลี้ยวขวา > แยกพุทธเกษตร > คณะเกษตร > สำนักหอสมุด > เลี้ยวซ้าย > แยกประตูงามวงศ์วาน 1 > อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ > เลี้ยวขวา > หอประชุมใหญ่ (ประตูอมรพันธ์) > เลี้ยวขวา > ศาลาหกเหลี่ยม ประตูพหลโยธิน 1 (สถานีรถฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย