ถาม ตอบ

ค้นหาคำถาม

อื่นๆ

ด้วยผมเป็นนิสิตเก่าคณะเกษตร มก. รุ่น KU32 ปัจจุบันเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม ของ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส.มก.) ประสงค์จะขอทราบสีพร้อมตัวอย่างสี ประจำคณะต่างๆ ของทุกวิทยาเขต เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของ ส.มก. หากมีข้อขัดข้อง หรือ ข้อสง

สามารถดาวน์โหลด คู่มือ ได้ที่เว็บ ku.ac.th เมนู เกี่ยวกับ มก. --> ดาวน์โหลด --> หมวดหมู่ คู่มือการปฏิบัติงานเอกลักษณ์  หรือ https://www.ku.ac.th/th/kulogo/download/2097
 

หอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย

หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. หอพักนิสิตใน ตั้งอยู่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45

ช่องทางการติดต่อ (Contact Dormitory)

สำนักงาน : งานหอพักและกายภาพ ชั้น 2 กองพัฒนานิสิต อาคาระพีสาคริก (ในวันและเวลาทำการ)

โทร :  02-118-0183

หอพักนิสิตภายใน : เบอร์ติดต่อภายใน 8515-7

หอพักซอยพหลโยธิน 45 :โทร : 02-942-7719

facebook : https://www.facebook.com/KU.Dormitory.Bangkhen

นิสิตใหม่ KU83

น้อง ๆ KU83  สามารถศึกษารายละเอียด ข้อมูลนิสิตใหม่ที่ควรรู้ ได้ที่เว็บ https://www.ku.ac.th/th/student-news/view/ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่-KU-83 ค่ะ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บ https://sa.ku.ac.th/division/sw/studentloan  ,  https://www.facebook.com/studentloanku

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  << คลิก  >>
  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 << คลิก >>

ทุนและสวัสดิการ นิสิต

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย  https://www.grad.ku.ac.th/student/scholarship/

ติดต่อได้ที่ งานทุนและสวัสดิการ กองพัฒนานิสิต  ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sa.ku.ac.th/division/sw/ 

ช่องทางการติดต่อ

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต และวิชาทหาร : ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

โทร : 02-118-0186 ต่อ 8526, 8530

ทุนการศึกษา: ชั้น 3 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

โทร : 02-118-0175 ต่อ 8550-3

กองทุนเงินกู้ยืมฯ : ชั้น 3 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก

โทร : 02-118-0176 ต่อ 8554-8

Q&A งานทุนและสวัสดิการ

สวัสดิการ บุคลากร มก.

ติดต่อ กองทรัพยากรมนุษย์  โทรศัพท์ : 0-2942-8162  หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare.php 

ผู้สำเร็จการศึกษา

ขอได้ค่ะ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc

กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตรของ มก. ปี พ.ศ. 2566 ยังไม่มีการประกาศจากทางมหาวิทยาลัยค่ะ ขอให้ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ https://www.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการยื่นขอ, รับ และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ได้แก่ ใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบรับรองต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc   หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ เมล์ registrar@ku.ac.th

สอบถามได้ที่สำนักบริหารการศึกษา  ผ่านระบบ AskMe KU 4.0  https://registrar.ku.ac.th/

โปรดติดต่อที่สำนักบริหารการศึกษา  https://registrar.ku.ac.th

การเดินทางในมหาวิทยาลัย

ติดต่อได้ที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://vehicle.ku.ac.th/index.html/?page_id=73 

นั่งสาย 3 

เส้นทางให้บริการรถโดยสารสวัสดิการสาย 3 เริ่มจาก

ศาลาหกเหลี่ยม (ประตูพหลโยธิน 1) > อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ > อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 , อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 > ประตูงามวงศ์วาน 2 > ประตูงามวงศ์วาน 3 > สนามอินทรีจันทร์สถิตย์ > สำนักการกีฬา > กองยานพาหนะฯ (ประตูวิภาวดีรังสิต) > คณะสถาปัตย์ > อาคารสารนิเทศ 50 ปี (อาคารจอดรถบางเขน) > โรงอาหารกลาง 2 > เลี้ยวขวา > แยกพุทธเกษตร > คณะเกษตร > สำนักหอสมุด > เลี้ยวซ้าย > แยกประตูงามวงศ์วาน 1 > อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ > เลี้ยวขวา > หอประชุมใหญ่ (ประตูอมรพันธ์) > เลี้ยวขวา > ศาลาหกเหลี่ยม ประตูพหลโยธิน 1 (สถานีรถฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)


คลิกที่ภาพเพื่อขยาย