หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูงสำหรับการคำนวณทางควอนตัม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/EIS) (ครั้งที่ 2)