หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS/EIS ระยะที่ 3 (คร้้งที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและเฝ้าระวังติดตามระบบความมั่นคงปลอดภัย
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ข้อมูล Data Center จำนวน 6 ระบบ
ประกาศผลการจัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัญชีผู่ใช้ (IDM)