หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เคริอช่ายสมรรถสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายหลักพร้อมติดตั้งอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 ระบบ