หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายแกนหลัก และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณปลายทาง (distribute Switch)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โปรแกรมการวิเคราะห์ชีวสารสนเทศและโปติโอมิคส์ พร้อมเครื่องประมวลผลข้อมูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก