หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเดินสายระบบเครือข่าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประมวลผลแบบจำลองการจัดการในงานโครงสร้างพื้นฐาน กำแพงแสน
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิจัยระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล