หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการบริหารพิรุณปัญญา ระยะที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้้ (Indentity management-IDM)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ขอมูล Data Center จำนวน 6 ระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,200 License