KU Digital Literacy ”การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ประกาศเมื่อ: 24 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการประกวด ผู้ประกอบการนิสิตรุ่นใหม่

ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2566

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
686
0
หอประวัติ มก. ขอเชิญนิสิตปี 1 ในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเข้าชมนิทรรศการ

ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กันยายน 2566

บางเขน
9 สิงหาคม 2566
770
0