NisitKU version 2.8.0 Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

NisitKU version 2.8.0 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับนิสิต อัปเดตเวอร์ชันใหม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และพัฒนาฟีเจอร์การใช้งานเพิ่มเติม

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • เพิ่มฟีเจอร์ตารางเรียน Save รูป หรือ Share ต่อได้
  • เพิ่มฟีเจอร์ข่าวด่วน
  • เพิ่มฟีเจอร์ข่าวประชาสัมพันธ์

 ติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
 สำหรับ Android : https://play.google.com/store/apps/details...
 สำหรับ iOS : https://apps.apple.com/th/app/nisitku/id1097453923

ประกาศเมื่อ: 21 มิถุนายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แนะแนวศึกษาต่อ On Tour

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567

บางเขน
2 กรกฎาคม 2567
79
0
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับนิสิต ป.ตรี (เฉพาะบางเขน) สมัครถึง 31 กรกฎาคม 2567

บางเขน
21 มิถุนายน 2567
432
0