”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU (เดิม)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศเมื่อ: 15 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

NisitKU version 2.8.0 Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

เพิ่มฟีเจอร์ตารางเรียน ข่าวด่วน และข่าวประชาสัมพันธ์

บางเขน
21 มิถุนายน 2567
67
0
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับนิสิต ป.ตรี (เฉพาะบางเขน) สมัครถึง 31 กรกฎาคม 2567

บางเขน
21 มิถุนายน 2567
80
0
ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

บางเขน
23 เมษายน 2567
42303
0