การขอเทียบหน่วยกิตจากคอร์สเรียนศูนย์ภาษา

      สำหรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) ลงเรียนกับศูนย์ภาษาฯ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้แล้ว ในภาษาจีน  ภาษาเกาหลี  และภาษาญี่ปุ่น 

  • เพียงลงเรียนกับศูนย์ภาษาในรุ่น 14 เป็นต้นไป จำนวน 2 หลักสูตรต่อเนื่อง (60 ชั่วโมง) จะสามารถเทียบได้ 1 วิชา (45 ชั่วโมง) หรือ 3 หน่วยกิต สามารถเทียบได้สูงสุด 2 วิชา หรือ 6 หน่วยกิตนั้นเอง
  • นิสิตผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox Facebook Page หรือ โทร 02-942-8888-9

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง