ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ถึง 5 ม.ค. 67
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ถึง 25 ธ.ค. 66
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถึง 29 ธ.ค. 66
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค ถึง 15 ธ.ค. 66
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จำนวน 2 อัตรา ถึงวันที่ 31 มค. 67
คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 30 พ.ย. 66
คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ถึง 30 พ.ย. 66
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ถึง 19 ธ.ค. 66