ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา สมัครถึง 30 พ.ย. 63
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา สมัครถึง 30 พ.ย. 63
คณะสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สมัครถึง 9 พ.ย. 2563
สำนักบริหารการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครถึง 16 พ.ย. 63
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สมัครถึง 15 ม.ค. 64
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมัครถึง 30 ตค. 63