ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ถึง 31 พ.ค. 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึง 2 เม.ย. 67
สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึง 29 มี.ค. 67
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ถึง 31 มี.ค. 67
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ถึง 29 มี.ค. 67
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ถึง 30 เม.ย. 67
คณะมนุษยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา ถึง 4 มี.ค. 67
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 31 ต.ค 67
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 30 เม.ย. 67
คณะสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ถึงวันที่ 29 ก.พ. 67