ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย ถึงวันที่ 1 ก.ค. 65
สำนักบริหารการศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครถึง 15 ก.ค. 65
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัคร 7-27 ก.ค. 65
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 14 ตำแหน่ง 18 อัตรา รับสมัครถึง 27 มิ.ย. 65
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รับสมัครถึง 1 ก.ค. 65
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครถึง 8 ก.ค. 65
Application for Foreign Expert, The Bachelor of Business Administration Program (International Program) 1 Position
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รับสมัครถึง 30 มิ.ย. 65
สำนักงานทรัพย์สิน รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค รับสมัครถึง 30 มิ.ย. 65
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครถึง 1 ก.ค. 2565