ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ถึง 3 พ.ย. 66
คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ถึง 17 ต.ค. 66
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร ถึง 24 ต.ค. 66
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึง 30 พ.ย. 66
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ถึง 31 ต.ค. 66
คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) ถึง 22 ก.ย. 66
คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ถึง 22 ก.ย. 66
คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา ถึง 22 ก.ย. 66
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ถึง 26 ก.ย. 66
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ถึง 31 ต.ค. 66