ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รับสมัครถึง 23 ธ.ค. 65
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน รับสมัครถึง 13 ม.ค. 66
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึง 6 ม.ค. 66
คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครถึง 30 ธ.ค. 65
คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา รับสมัครถึง 31 ม.ค. 66
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รับสมัครถึง 15 ธ.ค. 65
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 65
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 65
คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ รับสมัครถึง 30 ธ.ค. 65
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึง 2 ธ.ค. 65