คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา กำแพงแสน

3 ภาควิชา
“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สร้างผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรม สำหรับ
  1. พัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาให้เป็นเลิศ
  2. วิเคราะห์และฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือจากการเสื่อมของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุให้มีการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ
  3. กำหนดโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพและฟื้นฟูให้หายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
  4. บริหารจัดการองค์กรกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬา ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ภาควิชา
หน่วยงาน
  • สำนักงานเลขานุการฯ
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 

ข้อมูลการติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-355-258 หมายเลขภายใน 3943 / 3073 /3074 /3075 /3076 โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114 Facebook Fanpage คลิกที่นี่ Facebook KUSS Channel คลิกที่นี่ Instragram คลิกที่นี่ Twitter คลิกที่นี่ Youtube Channel คลิกที่นี่ Line Official @kuss E-Mail :sps.kus@ku.th