คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3 ภาควิชา
“มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน"

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สร้างผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรม สำหรับ
  1. พัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาให้เป็นเลิศ
  2. วิเคราะห์และฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือจากการเสื่อมของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุให้มีการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ
  3. กำหนดโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพและฟื้นฟูให้หายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
  4. บริหารจัดการองค์กรกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬา ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-355-258 หมายเลขภายใน 3943 / 3073 /3074 /3075 /3076 โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114 Facebook Fanpage คลิกที่นี่ Facebook KUSS Channel คลิกที่นี่ Instragram คลิกที่นี่ Twitter คลิกที่นี่ Youtube Channel คลิกที่นี่ Line Official @kuss E-Mail :ss-kps@ku.th และ ss-kps@live.ku.th