คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

10 ภาควิชา
เรียนรู้จริง จากหลากหลายชนิดสัตว์ และประสบการณ์ชีวิต
เพื่อเป็นสัตวแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการศึกษาหลังปริญาในสาขาสัตวแพทย์และที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานที่ส่วนกลางบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งให้บริการทางวิชาการผ่านโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน ๕ แห่ง และศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

ภาควิชา
 
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 02-797-1900 เว็บไซต์. https://vet.ku.ac.th/ เฟสบุ๊ค. https://bit.ly/2wSoV33 Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCuhHQUkFKwcHabBgUoBeKtQ Line ID. @vetmedku Instragram. vetmedkaset