ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 83

 • NisitKU Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU    คลิก    ++New++
 • ตารางกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ KU83  คลิก    
 • กิจกรรมก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2566  คลิก 
 • ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (KU83) (อัพเดต 3 พ.ค. 66)   ดาวน์โหลด 
 • คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน)   ดาวน์โหลด 
 • แบบฟอร์มใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตไทย)   ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตต่างชาติ)   ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ (รหัส 66)  คลิก  
 • การสอบวัดผลภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (KET1) ของนิสิตใหม่ ปี 1 (รหัส 66) ทุกวิทยาเขต   ดาวน์โหลด
 • การแต่งกายของนิสิตใหม่ (KU83)   ดาวน์โหลด 
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566   ดาวน์โหลด 
 • สั่งซื้อเครื่องหมายนิสิต ชาย - หญิง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบออนไลน์ ได้แล้วที่นี่   คลิก 
ประกาศเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU Digital Literacy ”การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ทดสอบได้ที่ ห้อง MINI-KITS ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

บางเขน
24 มกราคม 2567
214
0
โครงการประกวด ผู้ประกอบการนิสิตรุ่นใหม่

ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2566

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
678
0