ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 83

 • NisitKU Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU    คลิก    ++New++
 • ตารางกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ KU83  คลิก    
 • กิจกรรมก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2566  คลิก 
 • ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (KU83) (อัพเดต 3 พ.ค. 66)   ดาวน์โหลด 
 • คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน)   ดาวน์โหลด 
 • แบบฟอร์มใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตไทย)   ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตต่างชาติ)   ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ (รหัส 66)  คลิก  
 • การสอบวัดผลภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (KET1) ของนิสิตใหม่ ปี 1 (รหัส 66) ทุกวิทยาเขต   ดาวน์โหลด
 • การแต่งกายของนิสิตใหม่ (KU83)   ดาวน์โหลด 
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566   ดาวน์โหลด 
 • สั่งซื้อเครื่องหมายนิสิต ชาย - หญิง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบออนไลน์ ได้แล้วที่นี่   คลิก 
ประกาศเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

บางเขน
23 เมษายน 2567
35171
0
กิจกรรม KU STARTUP BOOTCAMP

28-30 เมษายน 2567

บางเขน
10 เมษายน 2567
194
0
ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567

โปรโมชั่นพิเศษ ! จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

บางเขน
1 มีนาคม 2567
2638
0