”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศเมื่อ: 15 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิต มก. ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566

บางเขน
31 มกราคม 2566
12
0
นโยบายการจัดการเรียนการสอนช่วงงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

นโยบายการจัดการเรียนการสอนช่วงงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

บางเขน
30 มกราคม 2566
44
1
KU Job Fair & Education 2023

15-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

บางเขน
26 มกราคม 2566
253
0