ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่าย ชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567 สามารถสั่งซื้อได้ที่ https://kasets.art/ufKqXcl หรือ สแกน Qr-Code ในโปรโมชั่นพิเศษ !  จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

        สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อใช้ประกอบการถ่ายรูปเพื่อรายงานตัวช่วงเดือน มิถุนายน นี้

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 1 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แนะแนวศึกษาต่อ On Tour

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567

บางเขน
2 กรกฎาคม 2567
77
0
NisitKU version 2.8.0 Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

เพิ่มฟีเจอร์ตารางเรียน ข่าวด่วน และข่าวประชาสัมพันธ์

บางเขน
21 มิถุนายน 2567
209
0
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับนิสิต ป.ตรี (เฉพาะบางเขน) สมัครถึง 31 กรกฎาคม 2567

บางเขน
21 มิถุนายน 2567
399
0