ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่าย ชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567 สามารถสั่งซื้อได้ที่ https://kasets.art/ufKqXcl หรือ สแกน Qr-Code ในโปรโมชั่นพิเศษ !  จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

        สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อใช้ประกอบการถ่ายรูปเพื่อรายงานตัวช่วงเดือน มิถุนายน นี้

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 1 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม KU STARTUP BOOTCAMP

28-30 เมษายน 2567

บางเขน
10 เมษายน 2567
68
0
KU Digital Literacy ”การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ทดสอบได้ที่ ห้อง MINI-KITS ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

บางเขน
24 มกราคม 2567
442
0
โครงการประกวด ผู้ประกอบการนิสิตรุ่นใหม่

ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2566

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
769
0