มูลนิธิ มก. เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

          ด้วยมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ปริญญาตรี, โท ทุกสาขาวิชา เป็นทุนสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท โดยนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนจะต้องทำงาน จำนวน 60 ชั่วโมง/ทุน โดยใช้เวลาว่างจากการเรียน มาปฏิบัติงาน งานที่ทำจะเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ หรือช่วยงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 

          สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ kuf.ku.ac.th หรือรับใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานมูลนิธิ มก. สนใจสมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่สำนักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร. 086-087-5904

ประกาศเมื่อ: 13 ธันวาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม KU STARTUP BOOTCAMP

28-30 เมษายน 2567

บางเขน
10 เมษายน 2567
46
0
ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567

โปรโมชั่นพิเศษ ! จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

บางเขน
1 มีนาคม 2567
710
0
KU Digital Literacy ”การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ทดสอบได้ที่ ห้อง MINI-KITS ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

บางเขน
24 มกราคม 2567
435
0
โครงการประกวด ผู้ประกอบการนิสิตรุ่นใหม่

ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2566

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
767
0