ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 84

  • คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 คลิก
  • แบบฟอร์ม ใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตไทย) คลิก
  • แบบฟอร์ม ใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตต่างชาติ)  คลิก
  • ข้อมูลเเบื้องต้นเกี่ยวกับหอพักนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน  คลิก
  • เชิญชวน โหวตของที่ระลึก Welcome KU84 สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 โหวต    ดาวน์โหลด
  • การจัดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (KET1) สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 คลิก
  • ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ (KU84) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด
  • โครงการติดปุ๊บเรียนปั๊บ สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2567 คลิก
  • เครื่องหมายนิสิต มก. สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่นี่ คลิก
  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 เมษายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม KU STARTUP BOOTCAMP

28-30 เมษายน 2567

บางเขน
10 เมษายน 2567
158
0
ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567

โปรโมชั่นพิเศษ ! จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

บางเขน
1 มีนาคม 2567
1791
0
KU Digital Literacy ”การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ทดสอบได้ที่ ห้อง MINI-KITS ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

บางเขน
24 มกราคม 2567
578
0