โครงการวิเคราะห์ดินก่อนใช้ ลดต้นทุน ได้กำไร ใส่ใจผลผลิต

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ :
          1. ลงทะเบียนจองสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ภายใน 1-30 มิ.ย.65 นี้เท่านั้น
โดยสแกน QR CODE หรือคลิกลิงก์ https://forms.gle/JnszziY3t3UR8GuYA
          2. จำกัด 1 คน ไม่เกิน 3 ตัวอย่าง
          3. ชำระเงินค่าวิเคราะห์ (หลังจากได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว)
          4. ส่งตัวอย่างด้วยตนเอง หรือ ไปรษณีย์ หรือขนส่งใกล้บ้าน
          5. รอรับผลวิเคราะห์และคำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืช

สอบถามเพิ่มเติม 034-351893, 034-355391
หรือ ส่งข้อความ inbox ที่เพจ ปฐพีวิทยา กำแพงแสน

 

ประกาศเมื่อ: 1 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การสัมมนา Announcement for Seminar on “Polyploid Breeding”

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
22 มิถุนายน 2565
21
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
17 มิถุนายน 2565
64
0
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

15-16 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
10 มิถุนายน 2565
55
2
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์

สมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 พฤษภาคม 2565
58
0