ประชุมวิชาการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 กิจกรรม Workshop นวัตกรรมทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา
โดย ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง SS2104  
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://kasets.art/j7QXtC

ประกาศเมื่อ: 12 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Sports and Exercise Science

วันที่ 21-25 มีนาคม 2567

วิทยาเขตกำแพงแสน
12 มกราคม 2567
475
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 สิงหาคม 2566
413
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

7-8 ธันวาคม 2566 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 16 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 สิงหาคม 2566
601
0
Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 มิถุนายน 2566
410
0