ประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Sports and Exercise Science

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
The International Conference on Sports and Exercise Science
"Revolutionizing the Sport Landscape: Strategies for Excellence and Sustainability"
ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2567
ณ THE HEALTH LAND RESORT & SPA, PATTAYA, THAILAND
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://ss.kps.ku.ac.th/kuss-inter2024

ประกาศเมื่อ: 12 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง SS2104

วิทยาเขตกำแพงแสน
12 มกราคม 2567
76
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 สิงหาคม 2566
380
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

7-8 ธันวาคม 2566 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 16 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 สิงหาคม 2566
557
0
Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 มิถุนายน 2566
392
0