การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63

โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63
ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566  รับจำนวน 30 คน 
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประกาศเมื่อ: 21 สิงหาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

7-8 ธันวาคม 2566 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 16 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 สิงหาคม 2566
221
0
Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 มิถุนายน 2566
231
0
การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์แบบภาพถ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
14 มิถุนายน 2566
166
0
โครงการจัดการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 (วิทยาเขตกำแพงแสน)

26 พฤษภาคม 2566 (วิทยาเขตกำแพงแสน)

วิทยาเขตกำแพงแสน
10 พฤษภาคม 2566
112
0