หลักสูตร ไส้เดือนดินเพื่ออาชีพ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเปิด หลักสูตร “ไส้เดือนดินเพื่ออาชีพ” อบรมแบบฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่จริง (onsite)  วันที่ 18 มิถุนายน 2566  จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง :

  • ชนิดของไส้เดือน
  • วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
  • ประโยชน์ของไส้เดือน
  • การเก็บเกี่ยวไส้เดือน และปุ๋ยไส้เดือน
  • การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน
  • การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน

รายละเอียด  : <<  คลิก  >> 

สมัครอบรม :  <<  คลิก  >> 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  :

   ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. อาคารวิทยบริการ ชั้น 4

   โทร 0-2942-8822 ต่อ 203-205 , 0-2942-8831

   อีเมล์ hrd_etoku@ku.ac.th, voct.eto@gmail.com (ในวันเวลาราชการ)

   Inbox : m.me//eto.kaset

    หลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดฝึกอบรม : https://www.eto.ku.ac.th/hrd/description.php?course_code=F003_01 

ประกาศเมื่อ: 26 เมษายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร้อน (One Day Workshop)

ตลอดเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

7 มีนาคม 2566
595
0
การอบรม เรื่อง ”เทคนิคบนพื้นฐาน Polymerase chain reaction (PCR)”

ในรูปแบบ Online (Cisco WebEX) โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - 31 พฤษภาคม 2565

11 พฤษภาคม 2565
936
0
โครงการ KU-EPT Intensive One-day Course

เปิดรับสมัครถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มเรียน 12 กุมภาพันธ์ 2565

25 มกราคม 2565
491
0