คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรประจำเดือน พฤษภาคม 2567

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ทั้งหมด 4 หลักสูตร

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)” วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคาเพียงท่านละ 3,000 บาทเท่านั้น คนไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ บรรยายโดยวิทยากรมากประสบการณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
  • โครงการอบรมเสริมทักษะการพูดพิธีกรมืออาชีพ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ”พูดได้ไม่ตายไมค์” วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าลงทะเบียนเพียงหลักสูตรละ 3,500 บาท/ท่าน บรรยายโดยวิทยากรมากประสบการณ์ 2 ท่าน คุณปูเป้ ภัคนันท์ ธนาศรม และ คุณต๊อป อธิวัฒน์ ธีรนิธินันท์
  • หลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ปี 2567 รุ่นที่ 15 ระดับต้น วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนเทคนิคมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง น้ำเสียง และโทนเสียง การอ่านคำควบกล้ำ การอ่านผันวรรณยุกต์แบบมืออาชีพ บรรยายโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก กสทช.
  • หลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ปี 2567 รุ่นที่ 15 ระดับกลาง วันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนเทคนิคมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง น้ำเสียง และโทนเสียง การอ่านคำควบกล้ำ การอ่านผันวรรณยุกต์แบบมืออาชีพ บรรยายโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก กสทช.
ประกาศเมื่อ: 25 เมษายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร ไส้เดือนดินเพื่ออาชีพ

18 มิถุนายน 2566

26 เมษายน 2566
930
0
คณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร้อน (One Day Workshop)

ตลอดเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

7 มีนาคม 2566
661
0
การอบรม เรื่อง ”เทคนิคบนพื้นฐาน Polymerase chain reaction (PCR)”

ในรูปแบบ Online (Cisco WebEX) โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - 31 พฤษภาคม 2565

11 พฤษภาคม 2565
981
0