คณะศึกษาศาสตร์ เชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร้อน (One Day Workshop)

Embed :
ประกาศเมื่อ: 7 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การอบรม เรื่อง ”เทคนิคบนพื้นฐาน Polymerase chain reaction (PCR)”

ในรูปแบบ Online (Cisco WebEX) โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - 31 พฤษภาคม 2565

11 พฤษภาคม 2565
504
0
โครงการ KU-EPT Intensive One-day Course

เปิดรับสมัครถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มเรียน 12 กุมภาพันธ์ 2565

25 มกราคม 2565
272
0