การอบรม เรื่อง ”เทคนิคบนพื้นฐาน Polymerase chain reaction (PCR)”

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/cab-pcr
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการ KU-EPT Intensive One-day Course

เปิดรับสมัครถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มเรียน 12 กุมภาพันธ์ 2565

25 มกราคม 2565
91
0
เสวนาพิเศษ ”ความปลอดภัยอาหารกับโรคโควิด-19”

30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.45 น.

20 กันยายน 2564
359
0