ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19

ประกาศเมื่อ: 25 สิงหาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เสวนา ”นำเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี”

1 ตุลาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 กันยายน 2565
58
0
การประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

3-5 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
1 สิงหาคม 2565
105
0
การสัมมนา Announcement for Seminar on “Polyploid Breeding”

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
22 มิถุนายน 2565
274
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
17 มิถุนายน 2565
466
3