Error 404

ขออภัยไม่พบหน้าที่ต้องการ

กรุณาตรวจสอบลิงค์ หรือสามารถกลับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มด้านล่าง ไปยังหน้าหลัก
KU-ประชุม/สัมมนา/อบรม | การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเ...

การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55

โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564
รับจำนวน 30 คน

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประกาศเมื่อ: 20 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress & General Meeting 2021

5-6 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
31 สิงหาคม 2564
90
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 57

เลื่อนอบรมเป็นวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 มิถุนายน 2564
1993
48
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56

ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
9 มิถุนายน 2564
670
0