การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55

Array ( [_id] => 791 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 86 [_subject] => การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55 [_desc] => ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_a91ccb3b64c961ca2d4ff93c40153a5c.png [_html] =>

โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564
รับจำนวน 30 คน

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

[_dtmins] => 1618906027 [_dtmupd] => [_order] => 13 [_status] => Enable [_count] => 123 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618851600 [_dtmsto] => 1625590800 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ-รุ่นที่-55 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 86 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => วิทยาเขตกำแพงแสน [_desc] => [_dtmins] => 1582008236 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 2463 [_mid] => 422 [_did] => 791 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_thumb_url] => [_name] => หลักการเหตุผลส่งประชาสัมพันธ์รุ่น55.doc [_name_th] => [_name_en] => [_desc_th] => [_desc_en] => [_file_name] => 9b5c5466cfa726b19075807b80ca95d6.doc [_file_type] => doc [_file_size] => 39424 [_file_url] => web-upload/202104/m_news/422/791/file_download/9b5c5466cfa726b19075807b80ca95d6.doc [_count] => 0 [_dtmins] => 1618906027 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_datakey] => Documents [_status] => Enable [_cate_id] => [_desc] => ) [1] => Array ( [_id] => 2464 [_mid] => 422 [_did] => 791 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_thumb_url] => [_name] => ใบสมัครรุ่น55.doc [_name_th] => [_name_en] => [_desc_th] => [_desc_en] => [_file_name] => 39915fa6e322bc8374590c1f8ed8b4ae.doc [_file_type] => doc [_file_size] => 35840 [_file_url] => web-upload/202104/m_news/422/791/file_download/39915fa6e322bc8374590c1f8ed8b4ae.doc [_count] => 0 [_dtmins] => 1618906027 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_datakey] => Documents [_status] => Enable [_cate_id] => [_desc] => ) ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 736 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 86 [_subject] => สัมมนาพิเศษ เรื่อง INTRODUCTION TO NANOPORE SEQUENCING TECHNOLOGY [_desc] => 23 มีนาคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/422/thumbnail_7c11eb7f78318ed84cec555eff31516c.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><a href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCl-geuauQ70WtKTk37noNModkPlq1avn0Om58nDCO5U4enA/viewform?usp=sf_link”><strong><span style=”font-size:22px;”>ลงทะเบียน</span></strong></a></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%94%E0%B8%A3_%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20copy_v2(1).jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1615791767 [_dtmupd] => 1616657508 [_order] => 18 [_status] => Enable [_count] => 172 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1615741200 [_dtmsto] => 1616432400 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-INTRODUCTION-TO-NANOPORE-SEQUENCING-TECHNOLOGY [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 86 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => วิทยาเขตกำแพงแสน [_desc] => [_dtmins] => 1582008236 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 72 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 499 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 86 [_subject] => ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า [_desc] => วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 [_thumb_url] => web-upload/202010/m_news/422/thumbnail_b6d40f577cd6053e3207c8b7d6b02f8a.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:24px;”>ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า<br /> วันที่&nbsp;25&nbsp;-&nbsp;27&nbsp;พฤศจิกายน&nbsp;2563<br /> ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง&nbsp;&nbsp;คณะเกษตร&nbsp;กำแพงแสน<br /> <img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/fertilizer19.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></span></p> [_dtmins] => 1601606010 [_dtmupd] => [_order] => 57 [_status] => Disable [_count] => 0 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1601571600 [_dtmsto] => 1606237200 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 86 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => วิทยาเขตกำแพงแสน [_desc] => [_dtmins] => 1582008236 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 0 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 498 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 86 [_subject] => การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 7 [_desc] => วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2563 [_thumb_url] => web-upload/202010/m_news/422/thumbnail_efdd17c77424d1f85e20c5e1a739607c.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:24px;”>การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน&nbsp;GAP&nbsp;และการจัดทำระบบ&nbsp;GMP/HACCP&nbsp;รุ่นที่&nbsp;7<br /> วันที่&nbsp;21&nbsp;-&nbsp;23&nbsp;พฤศจิกายน&nbsp;2563<br /> ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง&nbsp;&nbsp;คณะเกษตร&nbsp;กำแพงแสน</span><br /> <br /> <br /> <img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/gap7.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1601605832 [_dtmupd] => [_order] => 58 [_status] => Disable [_count] => 640 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1601571600 [_dtmsto] => 1605891600 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-GAP-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-GMP-HACCP-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-7 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 86 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => วิทยาเขตกำแพงแสน [_desc] => [_dtmins] => 1582008236 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_status] => Enable ) [_share] => 4 [_view] => 214 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 465 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 86 [_subject] => การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 วิทยาเขตกำแพงแสน [_desc] => ส่งผลงาน 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2563 [_thumb_url] => web-upload/202008/m_news/422/thumbnail_ba5126655a1b7179cbde511ffde0d9f1.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><a href=”http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/” target=”_blank”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/kps_conference.jpg” style=”width: 75%;” /></a></p> <p style=”text-align: center;”><a href=”http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/” target=”_blank”><strong><span style=”font-size:36px;”>รายละเอียด</span></strong></a></p> [_dtmins] => 1598434019 [_dtmupd] => [_order] => 64 [_status] => Disable [_count] => 878 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => [_dtmsto] => [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-17-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 86 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => วิทยาเขตกำแพงแสน [_desc] => [_dtmins] => 1582008236 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 306 [_like] => 0 ) ) [_share] => 3 [_view] => 71 [_like] => 0 )

โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564
รับจำนวน 30 คน

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประกาศเมื่อ: 20 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สัมมนาพิเศษ เรื่อง INTRODUCTION TO NANOPORE SEQUENCING TECHNOLOGY

23 มีนาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
15 มีนาคม 2564
172
0
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 ตุลาคม 2563
0
0
การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 7

วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 ตุลาคม 2563
640
4
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 วิทยาเขตกำแพงแสน

ส่งผลงาน 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 สิงหาคม 2563
878
0