รางวัลและความภาคภูมิใจ

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
นิสิต ป.โท และอาจารย์วิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ป.โท-เอก ได้รับรางวัลในงาน ICTA2022

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
นิสิตคณะวิศวฯ -คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8

ปีพ.ศ. 2565
8 พฤศจิกายน 2565
นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

ในการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์

ปีพ.ศ. 2565
19 กันยายน 2565
อาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ มก. ทีม CiiBA คว้ารางวัลที่ 3 ของโลก IMAV 2022

การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตรในโรงเรือน

ปีพ.ศ. 2565
19 กันยายน 2565