รางวัลและความภาคภูมิใจ

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 3 รางวัล การแข่งขัน 5MSPP 2024

ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1-ชมเชย

ปีพ.ศ. 2567
25 เมษายน 2567
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize

จากการแข่งขัน ”ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลก

ปีพ.ศ. 2567
19 เมษายน 2567
นิสิตวิศวฯ คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย

Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2024

ปีพ.ศ. 2567
2 เมษายน 2567
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี งานมอบประกาศเกียรติคุณ

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

27 มีนาคม 2567
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024

ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

15 มีนาคม 2567
นิสิต มก. ทีม Dongtaan Racing คว้าแชมป์ประเทศไทย

การพัฒนา ออกแบบ และสร้างยานยนต์ TSAE Auto Challenge 2024: STUDENT FORMULA

ปีพ.ศ. 2567
1 กุมภาพันธ์ 2567