รางวัลและความภาคภูมิใจ

อาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ มก. ทีม CiiBA คว้ารางวัลที่ 3 ของโลก IMAV 2022

การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตรในโรงเรือน

ปีพ.ศ. 2565
19 กันยายน 2565
นิสิตและอาจารย์ วิศวฯโยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award

ในการประชุมระดับชาติ The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital

ปีพ.ศ. 2565
8 กันยายน 2565
นิสิตและอาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ครั้งที่ 27

ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

ปีพ.ศ. 2565
8 กันยายน 2565
นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า ทำคะแนนสูงสุด Top 100

โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
8 กันยายน 2565
ห้องปฏิบัติการทดสอบ เคมีและฟิสิกส์ 1416 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

ปีพ.ศ. 2565
8 กันยายน 2565
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ACM SIGKDD Test of Time Award

เมื่อวันที่ 14-18 สิงหาคม 2565

ปีพ.ศ. 2565
8 กันยายน 2565
อาจารย์ มก. ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ปีพ.ศ. 2565
31 สิงหาคม 2565
นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เหรียญเงินและรางวัลพิเศษ

ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เหรียญเงินและรางวัลพิเศษ

ปีพ.ศ. 2565
24 สิงหาคม 2565