รางวัลและความภาคภูมิใจ

อาจารย์-นิสิต คณะวิศวฯ – คณะเกษตร มก.

ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมระดับนานาชาติ IEECON 2023

ปีพ.ศ. 2566
14 มีนาคม 2566
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวฯ รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน

(โปสเตอร์) ด้านความยั่งยืน

ปีพ.ศ. 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์-นิสิต คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Paper Award

การประชุมนานาชาติ ICA-SYMP 2023

ปีพ.ศ. 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลอาจารย์ดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

รางวัลอาจารย์ดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ปีพ.ศ. 2566
6 มกราคม 2566
อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565