รางวัลและความภาคภูมิใจ

นิสิต-อาจารย์ วิศวกรรมโยธา รับรางวัล Best Presentation Awards

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ปีพ.ศ. 2566
12 ธันวาคม 2566
มก. ที่ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียว ประเทศไทย 3 ปีซ้อน

จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2023

ปีพ.ศ. 2566
6 ธันวาคม 2566
ทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย

การแข่งขัน KU Hackathon 2023

ปีพ.ศ. 2566
1 ธันวาคม 2566
นิสิตคณะวิศวฯ - คณะวิทยาศาสตร์ มก. ทีม KUWINs

คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Innovative LED Lighting Pitching Project Contest

ปีพ.ศ. 2566
25 กันยายน 2566
นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า โครงการ IUP คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขัน YouThful Issue Competition

ปีพ.ศ. 2566
5 กันยายน 2566
นิสิตวิศวฯ วัสดุ ได้รับรางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

นิสิตวิศวฯ วัสดุ ได้รับรางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

ปีพ.ศ. 2566
5 กันยายน 2566
แสดงความยินดี นายชยพล สาสนรักกิจ

ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566

ปีพ.ศ. 2566
25 สิงหาคม 2566