รางวัลและความภาคภูมิใจ

อาจารย์เจนณัช สดไสย์ คว้ารางวัล Design Excellence Award (DEmark) 2020

จากผลงาน “Clay From Home”

ปีพ.ศ. 2563
14 กันยายน 2563
187
0
อาจารย์วิศวฯ วัสดุ ได้รับเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ปีพ.ศ. 2563
11 กันยายน 2563
126
0
อาจารย์วิศวฯ เครื่องกล รับประกาศเกียรติคุณ

ในโอกาสที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อกองทัพบกและการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ปีพ.ศ. 2563
11 กันยายน 2563
171
0
นิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง-เหรียญเงิน

จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ปีพ.ศ. 2563
11 กันยายน 2563
183
0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการติดดาว ระดับ 5 ดาว

จากระบบการวัดระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (UPM)

ปีพ.ศ. 2563
2 กันยายน 2563
203
0
วาสุกรีอุ้มผาง พืชชนิดใหม่ของโลกโดยนักพฤกษศาสตร์

*วาสุกรีอุ้มผาง* พืชชนิดใหม่ของโลกโดยนักพฤกษศาสตร์ เกษตร  New Plant Species discovered by #TeamBotKU

ปีพ.ศ. 2563
5 สิงหาคม 2563
295
0
นิสิต ป.โท วิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Student Award ACC-2020

เรื่อง BIO-WASTE-BASED LIGHT-WEIGHT CEMENT BLOCKS WITH ANTIBACTERIAL PERFORMANCE

20 กรกฎาคม 2563
379
0
โครงการทรัพยากรชีวภาพปลากัดแห่งชาติ ประสบความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรม

โครงการทรัพยากรชีวภาพปลากัดแห่งชาติประสบความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรียของปลากัดป่ามหาชัยเป็นครั้งแรกของโลก

ปีพ.ศ. 2563
13 กรกฎาคม 2563
493
0