รางวัลและความภาคภูมิใจ

ศาสตราจารย์ ดร.เมตตา เจริญพานิช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี 2566

ปีพ.ศ. 2567
3 กรกฎาคม 2567
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 3 รางวัล การแข่งขัน 5MSPP 2024

ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1-ชมเชย

ปีพ.ศ. 2567
25 เมษายน 2567
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize

จากการแข่งขัน ”ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลก

ปีพ.ศ. 2567
19 เมษายน 2567
นิสิตวิศวฯ คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย

Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2024

ปีพ.ศ. 2567
2 เมษายน 2567