Sharing Season ฤดูแบ่งปัน

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ ร่วมงานวันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน

15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารชูชาติ กำภู

บางเขน
5 มีนาคม 2564
65
1
เชิญชวนนิสิต ส่งคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชิงทุนการศึกษา รวม 48000 บาท

บางเขน
25 กุมภาพันธ์ 2564
86
1
เชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกาษา มก.

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ(ออนไลน์)

บางเขน
19 กุมภาพันธ์ 2564
105
0