KU Next : Digital Literacy by OCS ให้แก่นิสิต มก.

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 20 ตุลาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการประกวดห้องน้ำเฟรนลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยว

Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest

บางเขน
1 ธันวาคม 2563
15
0
ขอเชิญนิสิต มก. มาเรียนรู้ กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร

วันศุกรที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.

บางเขน
1 ธันวาคม 2563
20
0
เชิญชวนนิสิต มก. เรียนทำวุ้นแฟนซี เรียนฟรี!

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

บางเขน
1 ธันวาคม 2563
20
0