KU NEXT : Digital Literacy by OCS

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 1 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม G-Beyond Limits Career

18 และ 26 มิถุนายน 2564

บางเขน
10 มิถุนายน 2564
41
0
โครงการสัมมนากิจการนิสิต ผ่านระบบ Webex Meeting

15 มิถุนายน 2564

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
183
1
กิจกรรม Professional Presentation Skills

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
106
0
เชิญชวนนิสิต มก. ร่วมโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

บางเขน
12 พฤษภาคม 2564
121
0