KU HAPPY PLACE CENTER

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 11 กันยายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร มก. พบนิสิต ในยุคชีวิตวิถีใหม่

16 กันยายน 2563

บางเขน
14 กันยายน 2563
42
0
เชิญชวนนิสิต มก. ร่วมกิจกรรมนิสิตสร้างสรรค์ K&U Together

ในกิจกรรม Positive thinking for your life 24 กันยายน พ.ศ. 2563

บางเขน
10 กันยายน 2563
95
0
แจกฟรี ! ส่วนลด TOEIC มูลค่า 600 บาท

ทั้งนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน เพียงสแกน QRcode

บางเขน
3 กันยายน 2563
237
1
ประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น 2563 ครั้งที่ 1

24-28 สิงหาคม 2563

บางเขน
25 สิงหาคม 2563
156
3