โครงการแข่งขันเทรดหุ้นเพื่อการลงทุนอย่างยังยืน ESG

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สำหรับนิสิตมก. วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 
โครงการแข่งขันเทรดหุ้นเพื่อการลงทุนอย่างยังยืน ESG
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท!!!
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 15 กันยายน 2565
https://forms.gle/wMBoqiZs3QSqGdtJA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CGSCIMBESG/

ประกาศเมื่อ: 7 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การขอผ่อนผันทหาร นิสิต มก. บางเขน

ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 พ.ย. 65

บางเขน
3 พฤศจิกายน 2565
360
1
โครงการ English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 12

รับสมัครถึงวันที่ 25 พ.ย. 2565

บางเขน
1 พฤศจิกายน 2565
142
1
แบบสำรวจความต้องการหอพักนิสิต มก.

เพื่อพัฒนาพื้นที่หอพัก ถึง 14 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
28 ตุลาคม 2565
98
0
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ นิสิต มก. ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์

รุ่นที่ 3 สมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
26 ตุลาคม 2565
200
1