โครงการประกวด ผู้ประกอบการนิสิตรุ่นใหม่

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          โครงการประกวดผู้ประกอบการนิสิตรุ่นใหม่ในงานเกษตรแฟร์ 2567 (KASET FAIR KASET FUND) ภายใต้โครงการ KU Smart Young Entrepreneurs จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ร่วมกับกองพัฒนานิสิต และชมรม KU Startup


         ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสบับสนุนบูธนิสิตในงานเกษตรแฟร์ 2567 จำนวน 20 บูธ (1บูธ/1ทีม) และเงินรางวัลรวม 34,000 บาท

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินกิจกรรมตามเงื่อนไขโครงการ ดังนี้

         1. เข้าร่วมการอบรมที่โครงการจัดขึ้น

            - อบรม#1 หัวข้อ Financial Feasibility (16 หรือ 17 ธ.ค. 2566)

            - อบรม#2 การใช้ระบบ POS (7 ม.ค. 2567)

            - อบรม#3 การบันทึกบัญชี และรายงานผล (27 ม.ค. 2567)

            - อบรม#4 Business Plan to Action Plan (28 ม.ค. 2567)

         2. ยอมรับข้อตกลงการใช้ระบบ POS ที่จะใช้ในงานเกษตรแฟร์ 2567

         3. ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำวัน

         4. ส่งรายงานผลประกอบการ

 

เงินรางวัล

  • Best Performance (5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล)
  • Best Improvement (3,000 บาท จำนวน 4 รางวัล)
  • Best Report (3,000 บาท จำนวน 4 รางวัล)

 

          >> download ข้อเสนอโครงการ 

          >> ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ 

            ปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2566

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ >>

สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทร : 0 2942 8925 

e-mail : kubicteam@gmail.com

ประกาศเมื่อ: 4 ธันวาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม KU STARTUP BOOTCAMP

28-30 เมษายน 2567

บางเขน
10 เมษายน 2567
46
0
ศูนย์หนังสือ มก. เปิดจำหน่ายชุดเครื่องหมายนิสิต สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2567

โปรโมชั่นพิเศษ ! จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

บางเขน
1 มีนาคม 2567
710
0
KU Digital Literacy ”การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ทดสอบได้ที่ ห้อง MINI-KITS ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

บางเขน
24 มกราคม 2567
435
0