รับสมัครร้านค้านิสิต งานเกษตรแฟร์ 2564

Array ( [_id] => 773 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 80 [_subject] => รับสมัครร้านค้านิสิต งานเกษตรแฟร์ 2564 [_desc] => ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/339/thumbnail_403f487f06d9e926d0654cd0fcaff6ed.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[_dtmins] => 1617612001 [_dtmupd] => 1617943469 [_order] => 3 [_status] => Disable [_count] => 126 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1617555600 [_dtmsto] => 1617814800 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => รับสมัครร้านค้านิสิต-งานเกษตรแฟร์-2564 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 80 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582007905 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 779 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 80 [_subject] => มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19 [_desc] => ติดต่อได้ที่ กองกิจการนิสิต [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/339/thumbnail_668001684f0b3d9d3d14ca8a698e4bf9.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95covid-14-4-64.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1618401952 [_dtmupd] => 1618547958 [_order] => 1 [_status] => Enable [_count] => 84 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618333200 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94-COVID-19 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 80 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582007905 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 48 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 778 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 80 [_subject] => เชิญชวนผู้ที่รักในการจัดค่าย สมัครตำแหน่งพี่เลี้ยง [_desc] => เพื่อดูแลน้อง ๆ ค่าย Cyber Avengers Camp [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/339/thumbnail_e20ec8b215a719509c68a5bb2c6795ee.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><a href=”http://cubic.camp/kuapply”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/cyberavengers-poster.jpg” style=”width: 75%;” /></a></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”>กรอกใบสมัคร &gt;&nbsp; <a href=”http://cubic.camp/kuapply”>cubic.camp/kuapply</a></span></p> [_dtmins] => 1617956338 [_dtmupd] => 1617956850 [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 47 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1617901200 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 80 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582007905 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 15 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 768 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 80 [_subject] => ข้อควรรู้ของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [_desc] => - [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/339/thumbnail_e41bbfe0b5a9928691b0734873f95dc9.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/new%203.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>&nbsp;ระบบ iThesis </strong>จำเป็นต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote ที่สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีจากเว็บไซต์สำนักหอสมุด </span></p> <ul style=”margin-left: 40px;”> <li><span style=”font-size:28px;”><strong>Download โปรแกรม EndNote</strong> และดูวิธีติดตั้ง <strong><a href=”https://bit.ly/2P1uams”>https://bit.ly/2P1uams</a></strong> </span></li> <li><span style=”font-size:28px;”><strong>EndNote Clinic</strong> ให้คำปรึกษาและตอบปัญหาวิธีการติดตั้งและใช้งาน EndNote โทร. 0-2942-8616 ต่อ 123 Email: lib_services@ku.ac.th </span></li> <li><span style=”font-size:28px;”>อบรมการใช้งาน EndNote ดูตารางการอบรมและสำรองที่นั่งได้ที่ &gt;&gt;&gt; <a href=”https://bit.ly/3bgIjEZ”>https://bit.ly/3bgIjEZ</a></span></li> </ul> <hr /> <p><span style=”font-size:28px;”><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ค้นหาและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ ทั้งในและต่างประเทศได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด</strong> &nbsp; &nbsp;</span></p> <ul style=”margin-left: 40px;”> <li><span style=”font-size:28px;”>วิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูวิธีการค้นหาวิทยานิพนธ์ มก. &gt;&gt;&gt; <a href=”https://bit.ly/3uU5AHJ”>https://bit.ly/3uU5AHJ</a> </span></li> <li><span style=”font-size:28px;”>วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในสมาชิก Thailis* ดูวิธีการค้นหาวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ &gt;&gt;&gt; <a href=”https://bit.ly/3kKLSd1”>https://bit.ly/3kKLSd1</a></span></li> <li><span style=”font-size:28px;”>วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จากฐานข้อมูล ProQuest Dissertations &amp; Theses และฐานข้อมูลอื่น ๆ &gt;&gt;&gt; <a href=”http://bit.ly/2ucHU3k”>http://bit.ly/2ucHU3k </a></span></li> </ul> <hr /> <p><strong><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ทรัพยากรออนไลน์อื่น ๆ จากฐานข้อมูลชั้นนำ เช่น E-Books, E-Journals ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา</span></strong></p> <ul style=”margin-left: 40px;”> <li><span style=”font-size:28px;”>เข้าใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา &gt;&gt;&gt; <a href=”http://bit.ly/2ucHU3k”>http://bit.ly/2ucHU3k </a></span></li> </ul> <hr /> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>ยืมหนังสือ </strong></span></p> <ul style=”margin-left: 40px;”> <li><span style=”font-size:28px;”>ส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ (ฟรี) - กรอกแบบฟอร์ม &gt;&gt;&gt; <a href=”https://bit.ly/3absmzx”>https://bit.ly/3absmzx </a></span></li> <li><span style=”font-size:28px;”>Service Delivery คือบริการนำส่งหนังสือที่ขอยืมจากสำนักหอสมุดให้ถึงห้องสมุดคณะ - ยืมผ่านแบบฟอร์มและรอรับได้ที่ห้องสมุดคณะ ดูรายละเอียด &gt;&gt;&gt; h<a href=”http://ttps://bit.ly/309eUuk”>ttps://bit.ly/309eUuk</a></span></li> </ul> [_dtmins] => 1617354176 [_dtmupd] => [_order] => 4 [_status] => Enable [_count] => 124 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => [_dtmsto] => [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 80 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582007905 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 69 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 756 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 80 [_subject] => โครงการนิสิตอาสา พาพี่ไป... [_desc] => รับสมัครนิสิตจิตอาสา พารุ่นพี่ศิษย์เก่าผู้สูงอายุ ไปตามสถานที่ต่างๆ [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/339/thumbnail_6be76d8ec07bd27c05bd2dbfb023a064.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/PR01_0.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /><br /> <img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/163523729_4244074725602837_284078299528885571_o.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1616748007 [_dtmupd] => [_order] => 5 [_status] => Enable [_count] => 169 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1616691600 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 80 [_mid] => 339 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582007905 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 4 [_view] => 45 [_like] => 0 ) ) [_share] => 6 [_view] => 44 [_like] => 0 )

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 5 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19

ติดต่อได้ที่ กองกิจการนิสิต

บางเขน
14 เมษายน 2564
84
0
เชิญชวนผู้ที่รักในการจัดค่าย สมัครตำแหน่งพี่เลี้ยง

เพื่อดูแลน้อง ๆ ค่าย Cyber Avengers Camp

บางเขน
9 เมษายน 2564
47
0
โครงการนิสิตอาสา พาพี่ไป...

รับสมัครนิสิตจิตอาสา พารุ่นพี่ศิษย์เก่าผู้สูงอายุ ไปตามสถานที่ต่างๆ

บางเขน
26 มีนาคม 2564
169
4