รับสมัครนิสิต มก. ร่วมโครงการ KU BUDDY by ISC ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

          ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตคนไทยและต่างชาติ เข้าร่วมโครงการ KU BUDDY by ISC เพื่อสร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติ สร้างโอกาสในการฝึกฝนทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทย การใช้ชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          KU BUDDY for Thai Students รับสมัครนิสิต มก. คนไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2-4 หรือระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปี 2 -3 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน รวมตัวกันเป็นกลุ่ม (2-3 คน) รับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          KU BUDDY for International Students รับสมัครถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

 

          สอบถามรายละเอียด ติดต่อ kornkanok.wa@ku.th หรือ โทร. 02-562-0985 ภายใน 618303

ประกาศเมื่อ: 4 มกราคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานเกษตรแฟร์ 2565 วันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดรับสมัครร้านค้านิสิต ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2565

บางเขน
12 มกราคม 2565
8671
46
เชิญชวนนิสิต มก. เข้าทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล

เปิดสอบรอบที่ 1 วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

บางเขน
7 ธันวาคม 2564
1497
1