รับสมัครนิสิตทำงาน โครงการหลวง 51

ประกาศเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
20
0
เตรียมความพร้อมพิชิต TOEIC

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 ส.ค. 63

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
33
0
Senoir project To Premium project

ร่วมส่งผลงานได้ ตั่งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

บางเขน
10 สิงหาคม 2563
51
0
โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน ”KU Buddy”

กิจกรรมที่ให้นิสิตได้มีจิตอาสาและช่วยเหลือเพื่อน

บางเขน
10 สิงหาคม 2563
49
0