บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 14 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการแข่งขันเทรดหุ้นเพื่อการลงทุนอย่างยังยืน ESG

สำหรับนิสิต มก. วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เปิดรับสมัครถึง 15 กันยายน 2565

บางเขน
7 กันยายน 2565
119
0
โครงการอบรมการต่อสู้ป้องกันตัวเบื้องต้น

วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยายกิจกรรม ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

บางเขน
26 สิงหาคม 2565
97
0